ประมวลภาพงานสัมมนาด้านการเงิน

 • บรรยากาศงานสัมมนาด้านการเงิน
   "รวยง่ายๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน"
  กับ MBA in Finance and Banking
 • สามารถดูการถ่ายทอดสด (ย้อนหลังได้ที่
  facebook : MBA Finance and Banking มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

           >> Click <<

งานสัมมนาด้านการเงิน

 • งานสัมมนา "รวยง่ายๆ. สไตล์มนุษย์เงินเดือน"

  กับ MBA in Finance and Banking
  ..Ramkamhaeng University. 11-06-2016

  "การลงทุนในความรู้. ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอ.. High Understanding High Return.."

ทำไมต้อง MBA FINANCE AND BANKING ที่รามคำแหง?

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจใหม่ๆมีการเกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงการเพิ่มขึ้นและการพัฒนา...

หลักสูตร และรายวิชา

การศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร นักศึกษาต้องสอบให้ได้จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า...

โปรแกรมศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสามของโลกในปี พ.ศ. 2553 ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค...